Zobacz, do czego przydać Ci się może pozwolenie wodnoprawne (i co może się stać, gdy go zabraknie)

pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne to decyzja administracyjna, którą trzeba uzyskać przed rozpoczęciem wybranych inwestycji budowlanych. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie dokumentu zwanego operatem wodnoprawnym, czyli specjalistycznego opracowania hydrologicznego, które powinno określić potrzeby użytkownika i odpowiednio je uzasadniać. A kiedy trzeba się starać o takie pozwolenie?

Pozwolenie wodnoprawne – w jakich sytuacjach jest wymagane?

Niektóre inwestycje budowlane wymagają aktywnego korzystania ze zbiorników wodnych, co w efekcie może mieć duży wpływ na lokalny ekosystem. Gdy pobór wód podziemnych lub powierzchniowych planowo ma przekroczyć ilość ustaloną w ustawie, to wówczas przedsiębiorca musi postarać się o stosowne pozwolenie.

Podobnie będzie w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub ziemi. Pozwolenie wodnoprawne trzeba także uzyskać, gdy planuje się budowę urządzeń służących do magazynowania lub retencjonowania wód podziemnych lub powierzchniowych. Ponadto pozwolenie wodnoprawne jest również koniecznie, by móc rozpocząć inwestycję, która może spowodować znaczące obniżenie poziomu wód.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również przy szczególnym korzystaniu z wód. Jest to specyficzny rodzaj użytkowania wody, który wykracza poza zwykłe korzystanie z niej i obejmuje takie sytuacje jak:

  • odwadnianie gruntów i upraw
  • nawadnianie gruntów lub upraw, jeśli uśredniona ilości wody wyniesie więcej niż 5 m3 na dobę
  • korzystanie z wody znajdującej się w stawach
  • korzystanie z wód powierzchniowych do odławiania ryb
  • korzystanie z wód do celów żeglugi lub spławu

Pozwolenie wodnoprawne muszą również uzyskać osoby, które zajmują się hodowlą lub chowem ryb w sztucznych zbiornikach wodnych oraz osoby wykorzystujące duże ilości wody do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych

Urządzenie wodne to specjalny rodzaj budowli, która ma za zadanie kształtować zasoby wodne lub umożliwić korzystanie z tych zasobów. Obecnie pozwolenie wodnoprawne jest wymagane, by móc rozpocząć budowę kanałów, zbiorników, stawów, kąpielisk czy pomostów. Wspomniane pozwolenie jest również obowiązkowe w przypadku stałych urządzeń służących do połowu ryb lub przewozów międzybrzegowych.

Pozwolenie wodnoprawne trzeba uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem korzystania z wody lub przed rozpoczęciem danej inwestycji. Warto pamiętać, że brak takiego pozwolenia może się wiązać z poważnymi konsekwencjami prawnymi, a za niedopełnienie tego obowiązku przedsiębiorcy grozi grzywna, areszt, a nawet ograniczenie wolności.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest, niestety – dość skomplikowanym procesem. Będziesz musiał uzupełnić szereg dokumentacji oraz złożyć odpowiednie wnioski do urzędów.

Na szczęście nie musisz zajmować się tym wszystkim sam – wystarczy skorzystać z usług dobrej firmy z zakresu ochrony środowiska.

Likes:
0 0
Views:
337
Article Categories:
BiznesTechnologie

Comments are closed.