Wydajność kompresora — co to jest i jak ją obliczyć

kompresor do lakierni

Sprężarki powietrza posiadają bardzo wiele parametrów i cech. Zapoznając się z tematyką sprężonego powietrza i kompresorów bardzo dużo słyszy się o wydajności tych urządzeń. Można się domyślać, że im wyższy wskaźnik osiąga ten parametr, tym lepiej dla użytkownika. Jednak jak to się przekłada na rzeczywistość i codzienne funkcjonowanie sprężarki powietrza? Wyjaśniamy, czym jest wydajność kompresora, jak ją obliczyć i jaką wybierać do codziennej pracy.

Czym jest wydajność kompresora?

Jednym z podstawowych parametrów wymienianych w specyfikacji producenta jest wydajność urządzenia. Dodatkowo przy projektowaniu większej instalacji sprężonego powietrza wydajność kompresora również jest kluczowym wskaźnikiem doboru poszczególnych urządzeń. Jednak czym właściwie jest wydajność sprężarki powietrza i co należy rozumieć przez to pojęcie? 

Najprościej mówiąc, wydajność kompresora to możliwość sprostania zapotrzebowaniu urządzeń zużywających sprężone powietrze w danym zakładzie, czyli ilość sprężonego powietrza wytwarzana przez sprężarkę w określonej jednostce czasu. W pierwszej kolejności należy więc określić potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie zużycia sprężonego powietrza, aby pod tym kątem móc odpowiednio dobrać lub wyregulować kompresor. Tutaj ani nadmiar, ani niedobór nie są wskazane. Sprężarka powietrza o zbyt dużej wydajności będzie źródłem nadmiernie zużywanego prądu. Z kolei kompresor charakteryzujący się mniejszą wydajnością niż zapotrzebowanie zakładu nie będzie w stanie sprostać potrzebom użytkownika. Dodatkowo niedowymiarowana sprężarka powietrza będzie źródłem ciągłych, nawracających usterek.

Wydajność deklarowana a rzeczywista

Wielu klientów po zakupie urządzenia pragnie sprawdzić wydajność kompresora. Chęć ta wynika z faktu, że bardzo często parametry deklarowane przez producenta mogą nieco odbiegać od rzeczywistych wskazań urządzenia w codziennej pracy. Nie jest to jednak wynikiem celowego przekłamania czy próby wprowadzenia klientów w błąd. Skąd więc te różnice? Producenci najczęściej podają wydajność kompresora nie na podstawie pomiarów wykonanych w czasie rzeczywistej pracy a w oparciu o obliczenia średnicy tłoków i przewodów. Wydaje się więc dość oczywiste, że takie obliczenia będą odbiegać od rzeczywistości warsztatowej. Tym samym podawana w katalogach wydajność może być traktowana jako sugestia i wskaźnik czysto teoretyczny. Jednak klient, dokonując zakupu, pragnie poznać rzeczywistą wydajność pracy sprężarki powietrza, aby znać realne możliwości urządzenia oraz zorientować się, czy spełni wymagania instalacji danego zakładu. Dlatego też warto samodzielnie sprawdzać wydajność kompresora. Tym bardziej że nie jest to trudne ani skomplikowane zadanie.

Jak sprawdzić wydajność sprężarki powietrza?

Chęć samodzielnego sprawdzenia wydajności kompresora wynika nie tylko z obaw o rozbieżność pomiędzy wartością deklarowaną a rzeczywistą. Jest to również pierwszy krok przy modernizacji istniejącej instalacji sprężonego powietrza lub jej optymalizacji w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania sprężonego gazu atmosferycznego.

Jedną z możliwości samodzielnego przetestowania wydajności kompresora jest napompowanie zbiornika od zera i zmierzenia czasu tej operacji. Następnie mnoży się ilość barów przy nabiciu zbiornika przez jego pojemność. Tak otrzymany wynik dzieli się przez liczbę sekund, które upłynęły do pełnego napompowania zbiornika. W ten sposób otrzymamy wartość litrów na sekundę, będącą wskaźnikiem realnej wydajności kompresora. Aby dojść do wyniku wyrażonego w litrach na minutę trzeba pomnożyć go przez 60. Choć test ten jest znacznie bliższy rzeczywistości niż wskazania producentów, to jednak warto założyć pewien margines błędu w granicach 10%. Wynika to z faktu, że w czasie pracy sprężarki śrubowej stopniowo podnosi się jej temperatura. To z kolei przekłada się na spadek wydajności maszyny.

źródło: czemar.pl

Likes:
0 0
Views:
558
Article Categories:
Technologie

Comments are closed.